Śledź nas na:Lament świętokrzyski

Lament świętokrzyski, znany również jako Żale Matki Boskiej pod krzyżem, Posłuchajcie Bracia Miła – średniowieczny utwór z gatunku wypowiedzi lamentacyjnej tzw. liryki żalu, skargi; plankt. Tekst pochodzi z klasztoru benedyktyńskiego na Łysej Górze. Jego powstanie datuje się na koniec XV w.

Lament świętokrzyski to portret Matki Boskiej, cierpiącej i lamentującej matki. Jest to obraz kobiety, jednej z wielu matek, nie świętej postaci, ale ludzkiej, która nie ma wpływu na losy syna, nie może mu pomóc. Obraz jest przesycony krwią ( słowo "krew/ krwawy" pojawia się w utworze 5 razy, z czego 4 razy w 3 pierwszych strofach).

Obraz matki bolejącej pod krzyżem został rozpowszechniony w sztuce i literaturze dzięki słynnemu łacińskiemu wierszowi (pieśni) zatytułowanemu Stabat Mater dolorosa, tzn. "Stała Matka boleściwa".

Źródło: Wikipedia
  • liczba prac: 1